logo

Înregistrare
Home Descrierea Proiectului
Descrierea Proiectului

 

 

 

Calificarea pentru agricultură

– o şansă pentru viitor! –

CASV ID 54992

 

 

 

 

Obiectivul general:

 

Proiectul urmăreşte creşterea calităţii resurselor umane din agricultură prin asigurarea de competenţe şi capabilităţi specifice pentru angajaţii din acest sector.

 

Dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii economice prin sprijinirea angajaţilor din agricultură în vederea validării şi certificării competenţelor profesionale dobândite în alte contexte decât cele formale.

 

Obiectivele specifice:

 

Obiectivele specifice sunt:

- OS1 – Conştientizarea angajaţilor din agricultură în legătură cu avantajele şi oportunităţile obţinerii unei calificări în vederea dezvoltării profesionale

 

- OS2 - Îmbunătăţirea accesului la servicii de evaluare, validare şi certificare a competenţelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale

 

- OS3 – Sprijinirea angajaţilor din agricultură în vederea calificării prin validarea şi certificarea competenţelor profesionale dobândite în alte contexte decât cele formale.

 

În prezent, populaţia care activează în sectorul agricol este, în general, îmbătrânită sau slab pregătită profesional. Există o implicare redusă a agenţilor economici din agricultură în procesul de pregătire profesională a forţei de muncă. Acest fapt conduce la existenţa unor decalaje între necesităţile existente pe piaţa muncii şi procesul de pregătire profesională.

 

Validarea şi certificarea competenţelor profesionale, obţinerea de noi calificări de către membrii grupului ţintă le va oferi acestora noi posibilităţi de angajare, obţinerea unor venituri în acord cu calificarea obţinută şi munca prestată, contribuind la creşterea mobilităţii, flexibilităţii şi adaptabilităţii persoanelor pe piaţa muncii şi generând astfel o creştere a gradului de ocupare.

 

Proiectul va contribui şi la validarea învăţării non-formale şi informale. Multe persoane active în sectorul agricol au dobândit cunoştinţe în familie, la locul de muncă, învăţând de la alţii, etc. Evaluarea şi certificarea persoanelor care au dobândit cunoştinţe pe alte căi decât cele formale se practică cu eficacitate în toate ţările Europei şi va constitui unul din obiectivele principale de atins în cadrul proiectului.

 

Pagina 1 din 13

« AnteriorUrmător »
 

Anunț

Imagini Aleatoare

16.jpg

Cine este on-line

Avem 3 vizitatori online

Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
"Calificarea pentru agricultură – o şansă pentru viitor!" (CASV)
ASOCIAŢIA FERMIERILOR DIN ROMÂNIA
Contract: POSDRU/80/2.3/S/54992;
"Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României"